Lagoseriopsis

Primary tabs

Distribution

Asia-Temperate: Kazakhstan (Kazakhstannative); Tadzhikistan (Tadzhikistannative); Turkmenistan (Turkmenistannative); Uzbekistannative

Chromosome numbers

Unknown.