Lagoseriopsis

Primary tabs

Lagoseriopsis

Chromosome numbers

Unknown.

Distribution

Asia-Temperate: Kazakhstan (Kazakhstannative); Tadzhikistan (Tadzhikistannative); Turkmenistan (Turkmenistannative); Uzbekistannative